Tech Sam Gruppen

TECH SAM GRUPPEN

Tech Sam Gruppens er et netværk af selvstændige rådgivende ingeniørfirmaer, der med hver sin ekspertise udgør en stærk samarbejdspartner. Med en samlet medarbejderstab på over 150 personer er Tech Sam Gruppen parat til at yde kompetent og effektiv rådgivning indenfor alle ingeniørmæssige områder af bygge- og anlægssektoren.


STYRKE GENNEM SAMARBEJDE

Som en del af et større netværk af rådgivende ingeniørfirmaer er medlemmerne af Tech Sam gruppen i stand til at løse selv meget store og komplekse opgaver, som kræver ekspertviden indenfor mange forskellige fagområder, og som eventuelt involverer flere geografiske områder.


UDVIKLING OG FREMSKRIDT

Gennem et tæt samarbejde er det Tech Sam Gruppens erklærede mål at være et af landets førende ingeniørteams.


UDDANNELSE OG UDVIKLING

Gennem fælles uddannelsesstrategi og planlægning skabes mulighed for målrettet undervisning og efteruddannelse af gruppens medarbejdere.


LOKAL POSITION

Hvert firma i Tech Sam Gruppen har det nære kendskab til sit lokalsamfund, som er nødvendig for at sikre en tilpasset og hurtig ingeniørrådgivninng. Lokalkendskab og kontakter til myndigheder, forsyningsselskaber og øvrige lokale parter er en vigtig faktor, når opgaver skal gennemføres.


DATA OG VIDENSBANK

Der arbejdes løbende på udvikling og implementering af netværkssamarbejde med henblik på at udnytte gruppens samlede faglige kompetence. Via intranet har alle medlemsvirksomhederne således adgang til en fælles vidensbank.


KVALITESSIKRING

Tech Sam Gruppen har udviklet et kvalitetssikringssystem, som benyttes af alle netværkets firmaer. Tilsvarende er udarbejdet fælles tegnings- og beskrivelsesstandarder, som er en forudsætning for et problemløst samarbejde ved sammensætning af projektgrupper.Tech Sam, netværket af rådgivende ingeniører